วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การคูณ เศษส่วนกับจำนวนเต็ม