วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การหารเศษส่วนกับจำนวนเต็ม