วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การหาค่าพาย

ครูออกแบบกิจกรรม และใช้คำถามกระตุ้นให้คิด เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจตามลำดับกิจกรรม ต่อไปนี้ คลิกที่รูปด้านล่างครับ

การสอน บวก ลบ คูณ หาร โดยใช้สื่อตารางร้อย

สื่อที่ใช้สอนให้เกิดความคิดรวบยอด คือ สื่อตารางร้อย ซึ่งประกอบไปด้วย ตารางร้อย แท่งสิบ และหน่วยจิ๋ว ขอยกตัวอย่างการสอน การบวก และ การหาร ส่วนการลบ และ การคูณ ก็จะมีวิธีสอนให้เกิดความคิดรวบยอดในทำนองเดียวกัน คลิกอ่านรายละเอียดที่ภาพด้านล่างครับ

การหาปริมาตรกรวย

คุณครูท่านใดที่กำลังสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรของกรวย ขอเชิญอ่านนี่เลยครับ การสอนเพื่อความเข้าใจกับการหาปริมาตรกรวย คลิกที่ภาพด้านล่างครับ

หาสูตรพื้นที่วงกลม

อยากรู้ใช่ไหมละครับว่า การสอนเพื่อความเข้าใจกับการหาสูตรพื้นที่วงกลมจะเป็นอย่างไร ถ้าอยากรู้ อย่ารอช้า คลิกที่รูปด้านล่างเลยครับ